Chcesz otrzymywać newsletter podaj e-mail

Jest Poniedziałek, 01 Maja 2017 roku

Katedra Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego

Oferujemy:
-studia licencjackie na kierunku „Europeistyka”
-dwie specjalności na kierunku Zarządzanie (studia magisterskie):
     - Zarządzanie funduszami strukturalnymi i projektami unijnymi
      - Biznes międzynarodowy 

Prace dyplomowe:Pracownicy Katedry kierują pracami dyplomowymi – licencjackimi oraz magisterskimi
– w zakresie m.in. marketingu międzynarodowego, marketingu usług, integracji europejskiej.

Więcej tematów i obszarów dyplomowania na stronie.

Działalność naukowa:Pracownicy Katedry prowadzą prace naukowo-badawcze w zakresie dwóch obszarów: marketingu międzynarodowego oraz procesu integracji europejskiej.

Działalność studencka:Przy Katedrze Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego działają dwa koła naukowe:
-Koło Naukowe Młodych Managerów w Unii Europejskiej „Euromanager”
-Koło Naukowe „EuroYouth”

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Otto
Adres: 90-924 Łódź ul. Wólczańska 215
Telefon: tel. tel. 042 631 36 81
Faks: fax. fax 042 631 28 62
Adres e-mail: kieimm@info.p.lodz.pl
URL: http://kieimm.p.lodz.pl

Pracownicy:

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik administracji

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny

pracownik naukowo-dydaktyczny